Privacy Policy

Deze Privacy Policy geldt voor alle online diensten die Phenix Retail cvba, Rijksweg 10, B-2880 Bornem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0632.927.077, aan jou verstrekt. Daarmee bedoelen we diensten via de website www.sleeplife.be, online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. We willen je er vriendelijk op wijzen dat je verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid daarvan.

Als je de website gebruikt, betekent dat dat je akkoord gaat met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer je informatie verstrekt via deze site, stem je ermee in dat we deze informatie inzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Phenix Retail cvba verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers waarvan we weten dat ze minderjarig zijn (min 18). We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en de informatie die zij aan websites verstrekken.

Zoals veel websites verzamelt deze website actief informatie van bezoekers. Dat doen we door actief bepaalde vragen te stellen en het jou mogelijk te maken rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen. Deze informatie kan persoonsgebonden gegevens bevatten (d.w.z. informatie die alleen op jou te herleiden is, zoals je volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Soms is het een voorwaarde om bepaalde gegevens te verstrekken. Zo kan je genieten van bepaalde voordelen (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief) of deelnemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vind je meer toelichting over welke informatie al dan niet noodzakelijk is. Verplicht in te vullen velden zijn doorgaans met een sterretje aangeduid.

Wanneer je door een website navigeert, slaan technologische hulpmiddelen – zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens - bepaalde informatie passief op. Dat doen zij zonder dat je zelf actief gegevens verstrekt.

Deze site maakt, net zoals alle andere websites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat je Internet Service Provider aan je computer toewijst om je toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat het doorgaans dynamisch en niet statisch is. Het wijzigt elke keer als je verbinding maakt met het internet en hoort niet bij een bepaalde gebruiker, maar wel bij een specifieke computer. Wij maken gebruik van je IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen jouw computer en onze webiste te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden, wordt je IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.